Undervisning

I Droppens tidningar finns det alltid en undervisningsdel. Oftast har vi ett tema under en hel eller flera terminer. Här under kan du ladda ner undervisning som vi har haft i Droppen. Används med fördel i söndagsskolan, barngruppen eller varför inte i familjen?

Bibeln

Andens frukt

Ladda ner

Barn i Bibeln

Ladda ner

Djur i Bibeln

Ladda ner

Elia

Ladda ner

Evangelisterna

Ladda ner

Herrens bön

Ladda ner

Jerusalemnytt

Ladda ner

Jesu "jag är"-ord i Johannesevangeliet

Ladda ner

Miljö

Ladda ner

Tio Guds bud

Ladda ner

Trosbekännelsen

Ladda ner

Vägmärken

Ladda ner

Vapenrustningen

Ladda ner

Knepiga frågor

Har allt på jorden kommit till genom evolution?

Ladda ner

Har Gud skapat onda djur?

Ladda ner

Helige Ande, vem är han?

Ladda ner

Hur började allt?

Ladda ner

Hur kan de som inte hört om Jesus bli frälsta?

Ladda ner

Hur ser en ängel ut?

Ladda ner

Hur vet vi att Gud finns?

Ladda ner

Nattvard, vad är det?

Ladda ner

Olika religioner, samma Gud?

Ladda ner