Bibelläsning

Läs i världens viktigaste bok!

Bibeln är en levande bok för när vi läser i den, så talar Gud till oss! Genom att läsa i Bibeln lär vi känna Gud och hans frälsningsplan. Vi får också en personlig relation till honom och han vill, genom det vi läser, hjälpa oss i vår vardag. Behöver du tröst? Uppmuntran? Vägledning? Frälsningsvishet? Läs i Bibeln!

Läs efter en plan!

Ibland är det svårt att veta var man ska läsa. Då kan det underlätta att följa en bibelläsningsplan. I varje nummer av Droppen finns en sådan plan med föreslagna texter för varje dag i veckan.

Här kan du välja en bibelläsningsplan som tidigare har publicerats i Droppen och som du kan skriva ut och följa.

Bibelmaraton

Tänk så fantastiskt att vi kan få lära känna Gud i Bibeln och att han vill tala till oss varje dag! Samla familjen och läs Bibeln vid 150 tillfällen. Färglägg en cirkel på kartan för varje gång ni läser och gör en ”happening” vid varje etappmål.

Få med dig familjen och häng med!

I Bibeln får vi lära känna Gud
och han vill tala till oss varje dag!

BIBELFÖRSLAG 3-6 år

BARNENS BÄSTA BIBEL av Sören Dalevi

 • Drygt 40 berättelser på 5-10 sidor vardera med fokus på skapelsen – David och Jesu födelse – himmelfärden.
 • Vackert och enkelt språk och bilder som med sina moderna uttryck visar på likheten mellan människor nu och då.
 • Ger lässtunder med fokus på Jesus och som skapar samtal och frågor.

BIBELN DAG FÖR DAG av Juliet David

 • 366 berättelser. En sida per berättelse med 5-10 meningar, en bibelvers och en fråga.
 • Har ett mycket brett urval från GT, men slutar efter Apostlagärningarna i NT.
 • Ger lässtunder som är enkla att hinna med och ändå förmedlar många av Bibelns berättelser

BIBELFÖRSLAG 6-9 år

BIBELN FRÅN BÖRJAN TILL SLUT av Murray Watts

 • 245 berättelser med 1-2 textrika sidor per berättelse och ett brett urval ur Bibeln.
 • Berättelserna får liv genom att mer känslor läggs in i texten.
 • Ger lite längre lässtunder och en helhet i Bibeln.

BERÄTTELSEBIBELN av Sally Lloyd-Jones

 • 44 berättelser med 8 sidor per berättelse där hälften av platsen utgörs av bilder.
 • Har som mål att visa på hur varje bibelberättelse pekar mot Jesus.
 • Ger lässtunder som hjälper oss att förstå att Jesus är en del av Guds plan från början till slut.

BIBELFÖRSLAG 9-12+ år

GUDS FANTASTISKA PLAN av Amy Parker

 • 50 berättelser med 4-10 sidor per berättelse och en bild per berättelse.
 • Den ger en tydlig röd tråd genom Bibelns stora berättelse.
 • Ger lässtunder som hjälper oss att se helheten i Bibeln och som lockar till att läsa mer i den vanliga Bibeln.

Man kan välja att läsa från en vanlig Bibel
t.ex. STEG FÖR STEG STUDIEBIBEL

 • Folkbibeln 2015 med grafik och kommentarer av Jonas Dagson.

 • Mängder av fakta runt Bibelns berättelser.

 • Kommenterar olika perspektiv och hjälper läsarna att växa som lärjungar.

 • En inspiration för vidare studier för alla i familjen!